Openingsuren: maandag tot en met donderdag: van 7.00u tot 11.45u en 13.00u tot 17.45u

                       Vrijdag: van 7.00u tot 11.45u en 13.00u tot 17.00u

In de winterperiode zijn de vrijdaguren elke dag van toepassing.

Voor de openingsuren tijdens feest- en vakantieperiodes gelieve de nieuwspagina te raadplegen.

Contactformulier

 
 
 
 
 

Wij respecteren uw privacy


Privacy verklaring Espeel & Cie

Espeel & cie verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u zich richten tot Espeel & cie, Heirweg 218, 8710 Wielsbeke

Btw-nr.  0412.821.310 tel 056/61.79.97 of via info@espeelmetaal.be

Reikwijdte en aanvaarding  privacy verklaring

Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken, hoelang wij uw gegevens bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden.
Door gebruik te maken van onze website www.espeelmetaal.be of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Espeel & Cie behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring te allen tijde te wijzigen. Raadpleeg regelmatig onze privacy verklaring, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Verwerkingsdoeleinden

Espeel & Cie verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens voor profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.
Espeel & Cie verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en opvolgen van de solvabiliteit

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

  • Identificatie-en contactgegevens (vb. naam, adres, e-mail, telefoon);
  • Fiscale informatie (vb. BTW nummer en  bedrijfsstructuur (BV, NV,…);
  • Bankgegevens (vb. bankrekeningdetails);

De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd per fax, mail , brief of mondeling ( face to face of per telefoon) of van publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties  en aanbestedingen (vb. het Belgisch Staatsblad);

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om bv. onze producten en diensten aan te bieden, klantenopvolging,…

Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

  • Algemene en/of financiële bedrijfsinformatie;
  • Persoonlijke contactinformatie en alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruikersnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

  • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen
  • Gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De klanteninformatie wordt bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Espeel & cie de bestaande procedures in kaart gebracht en werden onze reeds bestaande maatregelen afgetoetst en verder beveiligd.

  • Beveiligde bedrijfsomgeving : Espeel & Cie slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Espeel & cie.
  • Up-to-date softwarebeveiliging : de hardware en software waar Espeel & Cie  gebruik van maakt is steeds up-to-date met de laatste nieuwe beveiligingen op vlak van firewalls, spamfilters, anti-virussoftware,…
  • Espeel & Cie werkt nauw samen met externe IT-partners om een constante beveiliging te garanderen van onze digitale data. Dit geldt zowel voor nieuw aangeschafte hardware en software alsook voor onze hardware en software die reeds in gebruik zijn.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Opvolgen wijzigingen Privacy Verklaring

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.
Wij nodigen u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en wij zullen u van belangrijke veranderingen op

de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen.